ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัด ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ในการนี้มีนายอุกฤษณ์ หงษ์ไธสง ปลัดอาวุโสเป็นประธานในการอบรมฯ และมีนายสุระ การกระสัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก กล่าววัตถุประสงค์ในการอบรมฯ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายทนนท์ เมินไธสง หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ ร้อยตำรวจตรีปรัชญ์เมธีดล กุลโท รองสารวัตรสืบสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส