ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
อบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การปลูกข้าวมะลิ 105 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุระ การกระสัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การปลูกข้าวมะลิ 105 ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวบ้านถาวร หมู่ 8 โดยมีนางสาวพีรญา ตั้งสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ และมีนายวรวิทย์ บวชประโคน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส