ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 กุมภาพันธ์ 2565)
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสุระ การกระสัง นายก อบต.สวายจีก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ    ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก   ร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและปรามปรามทุจริตมิชอบ (พ.ศ.2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยในการนี้ นายกสุระ  การกระสัง  นายก อบต.สวายจีก ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนในการต่อต้านการทุจริตมิชอบในที่ประชุม  พร้อมร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อการการทุจริตมิชอบ  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกในครั้งนี้ด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส