ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสำรวญ จิรัมย์ รองนายกอบต.สวายจีก พร้อมด้วยที่ปรึกษานายก อบต.สวายจีก ปลัด อบต.สวายจีก รองปลัดฯ ,กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 6 ครัวเรือน หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 18 เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส