ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 21 กันยายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564

     

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

     

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่1 วันที่ 29 มีนาคม 2564

     

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 22 ธันวาคม 2563

      

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 17 กันยายน 2563

      

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส