ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
5 แนวทางการป้องกันโรคฝีดาษวานร

     

รับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

     รับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044 110114

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566

     

ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่่อผู้มีสิทิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.สวายจีก ณ เดือนมิถุนายน 2565

     

ประชาสัมพันธ์ปฎิทินท่องเที่ยว อบต.สวายจีก

     

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

     

เกษตรกรพี่น้องชาวตำบลสวายจีกยุคใหม่ ร่วมใจ "หยุดเผา"

      

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2022

      

ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานสังกัดอบต.สวายจีกทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับชาติ ITA 2022

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส