ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ต.ต.64-ธ.ค.64)

     

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565_จัดซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่ 2/2564

      

ประกาศ อบต.สวายจีก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

      

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019

      

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเห็ก บ้านหนองปรือน้อย ม 9 ต สวายจีก

      

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะ หมู่ที่ 15 ตำบลสวายจีก

      

ประกาศการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

      

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก

      

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส