ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกะบะ)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด อบตสวายจีก

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล บ้านโคกเปราะ ม15 e bidding

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เฉพาะเจาะจง

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและรื้อถอนการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลสวายจีก

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสวายจีก ประจำปี 2562

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงไฟฟ้าสาธารณะเฉพาะจุด จำนวน 64 จุด

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส