ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก เปิดรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ได้หลายชองทาง ดังนี้
  1. ด้วยตนเอง ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก
  2. ผ่านช่องทาง social media  ได้แก่ /เว็บไซต์ของ อบต.สวายจีก                        / Facebook เพจที่นี่...sawaijeek / Email : 6310108@dla.go.th
  3. การประชุมตางๆ ( เวทีประชาคม การประชุมตางๆ)
  4. กล่องแสดงความคิดเห็น https://www.facebook.com/sawaijeek.go.th/?modal=admin_todo_tour
  5. กล่องข้อความ m.me/sawaijeek.go.th
  6. โทร.044-110-114

 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส