ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด   สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก  ได้ในวันที่ 11 ถึง 15 ตุลาคม  2564  เวลา  8 . 30 - 16 . 30 นาที    ติดต่อขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีกโทร.044110114  

วานะ
 
 
แบบฟอร์มการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครประจำหน่วยเลือกตั้ง

      

โลโก้ อบต.

      

โลโก้ยักษ์

      

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

      

แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์(ด้วยตนเอง)

      

คำขอร้องเรียน เรื่องการทุจริตและปรพพฤติมิชอบของเข้าหน้าที่

      

แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

      

แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ

      

แบบคำร้องทั่วไป

      

12 3
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คเมล์
แผนที่
facebook
กองทุน
รัฐบาลไทย
สตง
กรมบัญชีกลาง
กรมอุตุ
ปปช
คลังข่าว
aec
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมฯ
ฐานข้อมูลของรัฐ
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
โอทอป
จัดซื้อจัดจ้าง
การท่องเที่ยว
สสส